โปรโมชั่น 24 - 31 มีนาคม 2020

  • ซื้อสินค้า 2 ชิ้น

รับฟรี Gentle Cleansing Cloth

[มูลค่า 550฿]

  • ซื้อสินค้า 3 ชิ้น

รับฟรี Pore Clarifying Charcoal Gel Mask [มูลค่า 1,050฿]

  • ซื้อสินค้า 6 ชิ้น รับฟรี [มูลค่ารวม 3,000฿]
  • RESIST Super-Light Wrinkle Defense SPF 30 (Lot 12/2020) [มูลค่า 1,400฿]
  • Gentle Cleansing Cloth[มูลค่า 550฿]
  • Pore Clarifying Charcoal Gel Mask [มูลค่า 1,050฿]

สินค้าลดราคา ไม่สามารถร่วม

โปรโมชั่นนี้ได้