Mineral oil หรือ petrolatum นั้นแย่ต่อผิว

[40 เรื่องความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความงาม..]

Mineral oil หรือ petrolatum นั้นแย่ต่อผิว

Mineral oil หรือ petrolatum (หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Vasaline) นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนผสมที่อาจก่อความเสียหายให้กับผิวได้ (ในกรณีที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประโยชน์ต่อผิวมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแผล, การบำรุงและการให้ความชุ่มชื้นกับผิว

Mineral oil นั้นหลายๆ คน คิดว่ามันไม่ดี เพราะหลายคนคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับปิโตเลี่ยม หรือ พวกแกสโซลีน ต่างๆ  ซึ่งความจริงนั้นคงไม่มีใครแนะนำให้นำแกสโซลีนมาทาที่ผิวอยู่แล้ว แต่ Mineral oil เองนั้นที่เราใช้กันแพร่หลายในเครื่องสำอาง แน่นอนว่ามันต้องผ่านการชำระล้าง กรองและฆ่าเชื้อมาอย่างดี ก่อนนำมาเป็นส่วนผสมในสกินแคร์ต่างๆ ซึ่งมันก็ปลอดภัยต่อผิวและมีประโยชน์ต่อผิวมากๆ

References for this information: Toxicology Letters, October 2017, pages 70–78; International Journal of Cosmetic Science, December 2012, pages 511–518; Medycyna Pracy, volume 62, 2011, pages 435–443; Journal of Dermatologic Science, May 2008, pages 135–142; International Journal of Cosmetic Science, October 2007, pages 385–390; European Journal of Ophthalmology, March-April 2007, pages 151–159; International Wound Journal, September 2006, pages 181–187; Ostomy Wound Management, December 2005, pages 30–42; Dermatitis, September 2004, pages 109–116; Cosmetics & Toiletries, February 1998, pages 33–40; and Food and Chemical Toxicology, February 1996, pages 213–225).

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top