Our Main Shop

PAULA’S CHOICE @ SIAM DISCOVERY 3 FL.

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โทร…090-6766420

Paula’s Choice @ Siam Discovery 3 Fl. มาง่ายนิดเดียว…ขึ้นลิฟท์ที่ชั้น 1 (มาดามทุสโซ) มาชั้น 3 ออกจากลิฟท์

จากนั้นเลี้ยวขวา จะเจอร้าน Paula’s Choice (อยู่ใกล้ทางเชื่อมไปอาคารจอดรถ Siam Center )


มาร้าน Paula’s Choice จากทาง Siam Center