1. ไม่สามารถใช้ Retinol ร่วมกับ AHA หรือ BHA ได้ ยังไม่พบผลวิจัยใดๆ ที่สามารถแสดงได้ว่า การใช้ AHA หรือ BHA จะไปหยุดยั้งการทำงาน ของ Retinol หรือ ลดประสิทธิภาพของ Retinol นอกจากมันไม่ได้ลดประสิทธิภาพซึ่งกันและกันแล้ว ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผิวหน้าของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย 2. ค่า PH ของ AHA หรือ BHA จะไปทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ Retinol ลดลง  ยังไม่พบผลวิจัยใดๆอีกเช่นกัน ที่แสดงถึง ค่า PH ของผิวหนังเราจะส่งผลต่อการทำงานของ Retinol และจริงๆ แล้วกลับเป็นเรื่องดีซะอีก เนื่องจาก AHA และ BHA เป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไป…