#18 ส่วนผสมซิลิโคนนั้นไม่ดีต่อผิว

[#40 เรื่องความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความงาม..]#40 BEAUTY MYTHS BUSTED

ข้อเท็จจริง:

นี่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างชัดเจน มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่่ามีซิลิโคนหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อผิว (โดยเฉพาะประโยชน์ด้านการสมานแผล) ในทางตรงข้าม กลับไม่มีงานวิจัยชิ้นใดเลยที่พิสูจน์ได้ว่าส่วนผสมของซิลิโคนที่มีอยู่ในเครื่องสำอางทำอันตรายต่อผิว

ความจริง:

มีคนจำนวนมากที่ประหลาดใจเมื่อทราบว่า ซิลิโคนมีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ โดยเริ่มจากการเป็นซิลิคอนแร่ธาตุ (mineral silicon) และยึดจับกับออกซิเจนอย่างเหนียวแน่นจนเกิดเป็นซิลิกา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top