ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแบบออแกนิคนั้นย่อมดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแบบเคมี

[40 เรื่องความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความงาม..]

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแบบออแกนิคนั้นย่อมดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแบบเคมี

ส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติหรือออแกนิคนั้น มันไม่ใช่สารเคมี   ใครว่าอย่างนั้นถือว่าผิด อะไรก็ตามที่รวมกันเป็นสูตรในเครื่องสำอางค์นั้นถือว่าเป็นเคมีกัน ทั้งนั้น แม้กระทั่ง น้ำเอง ก็ยังถือว่าเป็นสารเคมี  แล้วที่บอกว่า สารที่ได้จากธรรมชาติ นั้นปลอดภัยกว่า ก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน เพราะมีส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติหลายๆชนิด ที่ไม่ดีและให้โทษต่อผิว และมีสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นนั้นที่ดี และเหมาะสมต่อผิวก็มีมากมายเช่นกัน
ส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติที่และไม่ดีต่อผิว ยกตัวอย่างเช่น พวก essential oils , lavender สารเหล่านี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเราได้ง่าย
และส่วนผสมที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นและมีโทษต่อผิวเราได้แก่ พวก น้ำหอม , แอลกอฮลล์ , menthoxypropanediol, methylisothizolinone, menthylchlorothizolinone, และ quaternium-15
References for this information: Regulatory Toxicology and Pharmacology, October 2016, volume 80, pages 226–32; Contact Dermatitis, September 2016, pages 129–143, October 2013, pages 196–230, and February 2014, pages 90–97; Acta-Dermato Venerology, June 2016, pages 679–683; Annals of Emergency Medicine, April 2016, pages 554–556; Cutis, October 2015, pages 269–274; Photochemical & Photobiological Sciences, December 11, pages 199–206; Food Chemistry and Toxicology, February 2011, pages 324–341.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top